Protocol Internet


Afspraken met de kinderen
E-mail:
 • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.
 • Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar.
 • Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leraar.
 • Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
 • Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
Internet:
 • Bezoek geen andere soorten sites dan die door je leerkracht zijn toegestaan.
 • Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.
 • Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Internet wordt gebruikt voor het opzoeken van informatie die je nodig hebt voor je werkstuk. Anders spreek je van tevoren af met je leraar wat je op internet wil gaan doen.
 
 
Afspraken met het personeel
De leerkracht wordt geacht ook voor e-mail- en internetgebruik  een voorbeeldfunctie te vervullen
E-mail:
 • Ook voor e-mail geldt het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.
Internet:
 • Voor de leerling moet duidelijk zijn welke sites zijn toegestaan:
  of door voorselectie (onderwijsportals, digilessen, selectie ICT-er of leerkracht),
  of door duidelijke, door de leerkracht gegeven, aanwijzingen v.w.b. de inhoud.
 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
Publicatie foto’s:
 • De ouders kunnen aangeven overwegend bezwaar te maken tegen het plaatsen van een foto van hun kind op de website van Stichting LeerSaam Etten-Leur.
De school spant zich in om redelijkerwijs te voorkomen dat genoemde leerling herkenbaar wordt afgebeeld.
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.