Cito publicatie


Publicatie eindtoets gegevens Cito. 

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op j.l. 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van onze LeerSaam-scholen zouden  daarmee voor iedereen in te zien zijn.
 
Op de RTL-site zijn echter de gegevens van OBS De Leest en OBS De Toverlaars niet terug te vinden.
OBS De Leest heeft nog geen gemiddelde van 3 jaar eindtoetsgegevens en bij OBS De Toverlaars is er een administratieve fout opgetreden i.v.m. het sluiten van OBS De Melodie. De Melodie en de Toverlaars hadden namelijk voor het ministerie een gezamenlijk administratief (brin) nummer
 
Onze scholen vinden het belangrijk om open en eerlijk te zijn over onze resultaten. Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze scholen. Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.
In onze schoolgidsen kunt u de juiste cijfers van de eindtoetsen lezen, ook staat hierin vermeld de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
Wilt u meer info omtrent de (on) zin van rangordelijstjes op basis van Cito dan verwijs ik u naar de volgende site van Cito; http://www.cito.nl/Over%20Cito/pers/onzin_rangordelijstjes_basis_eindtoets.aspx