Welkom

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. Daardoor is deze website momenteel niet up to date. Mocht u vragen hebben neem contact op met de school. 


De Toverlaars is een openbare school gelegen in wijk “de Keen” in Etten-Leur Noord en maakt deel uit van Brede School Het Voortouw.
 
Wij zijn een school met:
  • Een open cultuur, waarbij er zorg, respect en aandacht voor elkaar is. Er is structureel aandacht voor de sociaal - emotionele ontwikkeling en het welzijn van kinderen, waarbij enerzijds goede afspraken worden gemaakt met elkaar en anderzijds ruimte geboden wordt aan eigen inbreng en ontwikkeling. Op deze manier ervaart iedereen een prettig, veilig en geborgen schoolklimaat.
  • Onderwijs op maat, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen. Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de omgeving. Leerlingen worden structureel gevolgd in hun ontwikkeling en de juiste begeleiding wordt naar behoefte gegeven.
  • Aandacht voor de kernvakken zoals taal/lezen en rekenen, maar ook voor bewegingsonderwijs en cultuureducatie. Bovendien worden de zaakvakken en de creatieve vakken binnen “themaonderwijs” aangeboden.
 
Meer informatie kunt U vinden in de schoolgids. Wilt U graag een persoonlijke afspraak maken dan kunt U contact opnemen, (zie de gegevens onderaan de pagina).